Torvströ

Perfekt som strö i bås och spiltor. Binder fukt och ammoniak, vilket tar bort lukten av urin. Det är dessutom bra för djurens klövar/hovar.

Levereras i 300 liters balar på cirka 30-33 kg/styck.

18 balar/pall.