Kutterspån

Köps in från närliggande sågverk. Helt fritt från kemiska tillsatser och impregnerat virke. Dessutom dammfritt.

Levereras i 400-500 liters balar på cirka 25 kg/styck.

21 balar/pall.